دانلود قسمتی از تعزیـه حضرت عباس(گفتگو حضرت عباس با سکینـه)

مکان: شبیه خوانی طفلان مسلم ابن عقیل اردبیل اسفید

اجرا توسط: ماشاالله قاسمـی و احسان قاسمـی

               دانلود تعزیـه تصویری


دسته بندی :
. شبیه خوانی طفلان مسلم ابن عقیل اردبیل . شبیه خوانی طفلان مسلم ابن عقیل اردبیل ، شبیه خوانی طفلان مسلم ابن عقیل اردبیل
[(تعزیـه داران مکتب قرآن ساوه) - دانلود تعزیـه حضرت عباس شبیه خوانی طفلان مسلم ابن عقیل اردبیل]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 25 Apr 2018 03:32:00 +0000